Strategie

Cílem je naučit vás vytvořit dlouhodobě ziskovou strategii vaší firmy. Najdete směr příštího vývoje. Podstatná část školení bude věnována analýze Vašich písemných dotazů a diskuzí. Obdržíte cenné rady na mnoha příkladech z praxe.

cíle

Cíle školení:

 • Naučíte se vytvořit dlouhodobě ziskovou strategii Vaší firmy.
 • Najdete směr příštího vývoje.
 • Obdržíte cenné rady na mnoha příkladech z praxe.
 • Dostanete odpovědi na Vaše dotazy.
Obsah

Obsah školení:

 • 19 z 20 lidí neví, jak vytvořit správnou strategii
 • strategické řízení představuje 70% úspěchu
 • typický strategický plán je zbytečně složitý
 • strategie na 1 stranu A4, bez vzorců a tabulek, jen 1 věta, jen 1 graf
 • postup strategie na 1 stranu v 5 krocích
 • 2 konkrétní vzorové příklady
 • sebekanibalizace - cílem je dočasný monopol a získání „nespravedlivých výhod“
 • 3 vlastnosti skvělých strategií
 • 10 hlavních strategických chyb
 • benchmarking a jeho nevýhody
 • rozšíření řady
 • konkurence není váš problém
 • 6 chyb, které souvisí s konkurencí
 • cíl - dočasný monopol
 • ceny a chyby u tvorby cen
 • velký omyl zvyšování obratu, nejlevnější je většinou nejslabší na trhu
 • trvalá udržitelnost
 • postup, jak dosáhnout změn uvnitř podniku ve 3 krocích.
Otázky

Na školení Strategie najdete odpovědi na tyto otázky:

 • Proč je odstupné levnější než nedodržování strategie?
 • Proč jsou většinové názory špatné (i na strategii)?Jaké jsou špatné cíle?
 • Proč je sebekanibalizace dobrá?
 • Proč zisk není výsledkem bitvy konkurenčních produktů, ale výsledkem útěků?
 • Proč je hloupé být odvážný, když útěkem vyděláte více?
 • Proč na trhu nezvítězí nejlepší produkty?Jaká je základní chyba strategie?
 • Proč je lepší být první než být lepší?
 • A jak to uděláte?
 • Co udělaly firmy, které jsou jedničkou na trhu?
 • Proč Vám reklamní agentury tvrdí, že rozhoduje image?
 • Co je měřítkem úspěchu?
 • Co brání firmám a lidem v řádovém zlepšení o tisíce procent?
 • Jak najdete, kde mají vaši zákazníci největší problémy?
 • Jak se stanovují ceny?
 • Kdy stanovit vysoké a kdy nízké ceny?
 • Proč cena nesmí být nízká, ale dostupná?
 • Jaké ceny testovat?
 • Kdy slevy vůbec nepotřebujete?
 • Kde vezmete peníze na reklamu?
 • Kdy se objeví napodobitelé a jak jim ztížíte kopírování?
 • Jak dlouhodobě uspějete?
 • Proč je většina výzkumů na nic?