Touretteův syndrom

Touretteův syndrom je vrozené celoživotní onemocnění mozku. Příčina není dodnes přesně známa a postihuje 1 člověka z 1 000, muže 3 - 4x častěji než ženy. Projevuje se především nápadnými pohybovými tiky (mrkání, trhání hlavou a končetinami, různé grimasy apod.). Tiky mohou být i zvukové, např. nutkavé posmrkávání, chrochtání, pískání, opakování vět druhých apod. Tiky se zhoršují při stresu a nedají se potlačit vůlí.

Obrovským problémem jsou pro tyto lidí přidružené poruchy chování:

  • Hyperaktivita (zvýšený tělesný neklid, hlučnost, trvalé mluvení atd.).
  • Nadměrná impulzívnost (skákání do řeči, vyrušování, netrpělivost atd.).
  • Obsedantně - kompulzivní porucha doprovází Touretteův syndrom asi v 50%.
  • Jedná se o vtíravé myšlenky (např. nepodložené strachy, potřeba přesnosti, úzkosti a deprese) a kompulze (nutkavé jednání, přepočítávání, uklízení, ohmatávání, očichávání, puntičkářství, provádění různých rituálů, výbušnost, agresivita, dokonce asi u 20% postižených i sebepoškozování).
  • Poruchy pozornosti (snadné rozptýlení, nesoustředěnost, zapomnětlivost, nedokončování úkolů, zdánlivá neposlušnost apod.).
  • Poruchy učení: dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní) a dyskalkulie (porucha počítání).
  • Neslušná gestikulace a slova se vyskytuje u 14% nemocných.

Tiky a poruchy chování nejsou „zlozvyky“ a tito lidé za ně nemohou. Nejde to odnaučit. Je to pro veřejnost „nepochopitelné“ onemocnění. Lidé s Touretteovým syndromem svým nezvyklým chováním vždy vyvolávají pozornost a mají řady problémů s negativními sociálními dopady. Středověká inkvizice je dokonce označovala jako posedlé ďáblem a upalovala je.

Ve škole se děti snaží tiky potlačovat, což vede k vzrůstu vnitřního napětí. To způsobuje, že dítě vyrušuje, je neposedné a neudrží pozornost. Takřka pravidlem bývá posměch spolužáků a šikana - bohužel někdy i ze strany učitelů. To vše se pak odráží ve špatném školním prospěchu. Často pak děti s Touretteovým syndromem skončí ve zvláštní škole, přestože jsou stejně nadané jako ostatní. Později nesnadno navazují vztahy a mají konflikty v rodině a na pracovišti. Stydí se, proto své potíže skrývají, a také „normální“ lidé je vyřazují ze své společnosti. Přitom Touretteův syndrom nemá vliv na inteligenci a postihuje vysoce inteligentní osoby stejně jako méně inteligentní.

Lidé s Touretteovým syndromem často mívají nevšední tvořivé schopnosti. Touretteovým syndromem trpěli W. A. Mozart, E. Satie, Ch. Dickens a další výjimečné osobnosti.

Chcete získávat ZDARMA výsledky třicetiletých zkušeností Iva Tomana?
Chcete mít ZDARMA informace, za které byste dali tisíce korun? Chcete se vyhnout chybám?
Jediné, co musíte udělat, je zadat váš email. Za to dostanete Zpravodaje Iva Tomana o osobním rozvoji 3-4krát měsíčně.