Debordelizace firmy

Potíže má asi každá společnost, která má více než tři lidi. Problém nastává, pokud se ty potíže nakupí. Cílem školení Debordelizace firmy je, naučit vás, jak jim předcházet a jak je řešit, pokud už nastaly. Získáte tak nový pohled na řízení organizací.


Obsah školení:

·         Proč mnozí zaměstnanci neuznávají své vedoucí 

·         Znaky schopných vedoucích

·         Důvody selhání manažérů

·         Teorie omezení a jak ji využijete

·         Základy strategie

·         Angažovanost a vše, co s ní souvisí

·         Firma je jako (dobrý i špatný) kostel i se svou idelogií

·         Vztahy na pracovišti

·         Dobré a špatné rituály firem

·         Dohody o výkonu a jak je tvořit

·         Delegování a chyby delegování

·         Porady a problémy porad

·         Peníze a jiné odměňování při vedení lidí


Na školení Debordelizace firmy najdete odpovědi na tyto otázky:

·         Jaké faktory lidi motivují k tomu, aby odváděli tu nejlepší práci?

·         Kdy je pracovní stres dobrý?

·         Jak propouštět lidi?

·         Jak využijete princip kolektivní viny?

·         Jaká komunikace je dobrá a jaká špatná?

·         Jak řešit konflikty?

·         Co zvyšuje a co naopak snižuje důvěru?

·         Co jsou dobré chyby a co špatné chyby podřízených?

Termíny školení

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.