Debordelizace firmy

Potíže má asi každá společnost, která má více než tři lidi. Problém nastává, pokud se ty potíže nakupí. Cílem školení Debordelizace firmy je, naučit vás, jak jim předcházet a jak je řešit, pokud už nastaly. Získáte tak nový pohled na řízení organizací.


Obsah školení:
Jak se pozvat k zákazníkům?

Jaké zákazníkovy smysly rozhodují?
Proč je prolamování ledu jen rozšířená hloupost? A co je mnohem lepší?
Proč osnovy prodejního rozhovoru více škodí než pomáhají?
Které znalosti naopak pomáhají?
Čím získáte i ztratíte důvěru zákazníka?
Jak vám pomůže křivka emocí při prodeji?
Co je základní problém při prodeji? Jak ho vyřešíte?
Jak dosledovat prodej do konce?
Co je na statistických údajích špatné? A jak to napravíte?
Jak ovlivníte pocity zákazníků?
Jak zvládat námitky?
Jaké příběhy a metafory zabírají?
Jak malá zlepšení přinesou revoluční výsledky?
Jak najít svůj instinkt zabijáka?
Jak ovlivňovat primingem a otázkami?
Co oči při prodeji z očí do očí?
Jak využít fyzický kontakt?
Jak na odlišení a proč?
Která slova prodávají?

Co prodej zabíjí?Proč mnozí zaměstnanci neuznávají své vedoucí 

·         Znaky schopných vedoucích

·         Důvody selhání manažérů

·         Teorie omezení a jak ji využijete

·         Základy strategie

·         Angažovanost a vše, co s ní souvisí

·         Firma je jako (dobrý i špatný) kostel i se svou idelogií

·         Vztahy na pracovišti

·         Dobré a špatné rituály firem

·         Dohody o výkonu a jak je tvořit

·         Delegování a chyby delegování

·         Porady a problémy porad

·         Peníze a jiné odměňování při vedení lidí


Na školení Debordelizace firmy najdete odpovědi na tyto otázky:

·         Jaké faktory lidi motivují k tomu, aby odváděli tu nejlepší práci?

·         Kdy je pracovní stres dobrý?

·         Jak propouštět lidi?

·         Jak využijete princip kolektivní viny?

·         Jaká komunikace je dobrá a jaká špatná?

·         Jak řešit konflikty?

·         Co zvyšuje a co naopak snižuje důvěru?

·         Co jsou dobré chyby a co špatné chyby podřízených?

Termíny školení

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.